Carta de Joan Rius i Raventós

Hospital, 20

 
     
 

Esparreguera, 14 de Juny de 1978

 

En Pere Porquet

A Manresa

 

Molt senyor meu i admirat “poeta” de les natures.

Amb aquestes ratlles voldria deixar-li constància del meu agraïment per la bondat que ha tingut en atendre, tan bondadosament , el meu desig de saber de vostè i els seus treballs artístics.

El viatge de retorn a casa ha sigut bo. Però el taxista que m’ha dut, a hores d’ara, deu pensar que no estic bé del cap, doncs per més que ha volgut donar-me conversa, la veritat és que no l’he pogut correspondre, ja que a dintre meu giravoltaven, amb tanta força, mils i mils de formes de valors, que no he pogut, per més que volia, estar per ell.

Estic segur que, a hores d’ara, la vostra feina ja pertany al patrimoni del poble de Manresa malgrat que aquest no ho hagi descobert encara.

Amb cordials salutacions, queda molt reconegut,